Accessibility Tools

 

 
DBM PRESS RELEASE
 
DBM SEC. Pangandaman Warns the Public about Individuals or Groups Pretending to be DBM Officials to Extort Money from Citizens
 
Department of Budget and Management (DBM) Secretary Mina F. Pangandaman has issued a stern warning against fraudulent schemes perpetrated by individuals posing as DBM officials or personnel.
 
This was after operatives of the National Bureau of Investigation (NBI) arrested eight individuals who were pretending to be officials or connected to the DBM.
 
The NBI agents arrested the said bogus individuals on March 26, 2024 in an entrapment operation in the city of Mandaluyong.
 
"Mariin po nating kinokondena ang ganitong klaseng gawain. Kapag may mga ganitong klase ng tao na lumapit sa inyo at sasabihing kaya nilang magpalabas ng pondo mula sa DBM, i-report po ninyo kaagad sa kinauukulan”, Sec. Mina said.
 
Earlier, the NBI discovered that one of the suspects posed as an Undersecretary of the Department of Budget and Management (DBM) while interacting with victims. The suspect claimed to oversee special projects within the agency.
 
In their fraudulent scheme, the suspects enticed the complainant by promising P1.3 billion worth of projects if they agreed to the proposed deal.
 
However, the vigilant complainant promptly conducted an initial verification at the DBM. To their surprise, they found that the agency had no record of an officer by that name, and the project mentioned by the suspects did not exist in the agency’s official records. Recognizing the seriousness of the situation, the DBM swiftly collaborated with the NBI to set up an entrapment operation.
 
The suspects were apprehended at a restaurant in Mandaluyong City after accepting marked money amounting to P500,000.00 from the NBI
 
"Hinihikayat ko po ang taumbayan na agad maging mapanuri. Ayaw po natin ng ganitong masamang gawain. May this serve as a serious warning to criminals," Sec. Mina said.
 
Meanwhile, in a recent interview on the Usapang Budget Natin program, Atty. Jerome Bomediano, Chief of the NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division, revealed that the eight individuals who masqueraded as DBM officials will be charged with estafa under Revised Penal Code 135 and Usurpation of Authority under Revised Penal Code 177.
 
Furthermore, Atty. Bomediano urged the public to promptly report any encounters with such groups or individuals who falsely claim high positions within the government.
 
Reports or complaints may be lodged via the DBM public assistance office email address— This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., its hotline 8657-3300 local 2524, and via the Usapang Budget Natin's facebook page. Meanwhile, the public may also directly report similar concerns to the NBI via their trunkline, (02) 8523-8231 to 38.
 
###
 
 
DBM PRESS RELEASE
Ika - 21 ng Abril 2024
 
DBM SEC. PANGANDAMAN NAGBABALA SA PUBLIKO LABAN SA MGA INDIBIDWAL O GRUPO NA NAGPAPANGGAP NA MGA OPISYAL NG DBM UPANG MAKAPANGIKIL NG PERA SA TAUMBAYAN
 
Naglabas ng mahigpit na babala si Department of Budget and Management (DBM) Secretary Mina F. Pangandaman laban sa mga mapanlinlang na plano na isinagawa ng mga indibidwal na nagpapanggap bilang mga opisyal o tauhan ng DBM.
Ito ay matapos arestuhin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) ang walong indibidwal na nagpapanggap bilang mga opisyal o konektado sa DBM.
 
Ang mga pekeng indibidwal ay inaresto noong ika-26 ng Marso, 2024 sa isang entrapment operation sa Lungsod ng Mandaluyong.
 
"Mariin po nating kinokondena ang ganitong klaseng gawain. Kapag may mga ganitong klase ng tao na lumapit sa inyo at sasabihing kaya nilang magpalabas ng pondo mula sa DBM, i-report po ninyo kaagad sa kinauukulan”, pahayag ni Sec. Mina.
 
Kamakailan, natuklasan ng NBI na isa sa mga suspek ay nagpanggap bilang isang Undersecretary ng DBM habang nakikipag-ugnayan sa mga biktima. Sinabi ng suspek na siya ay namumuno sa mga espesyal na proyekto sa loob ng ahensya.
Sa kanilang mapanlinlang na plano, hinimok ng mga suspek ang complainant sa pamamagitan ng pangako ng mga proyektong nagkakahalaga ng P1.3 bilyong kung papayag ito sa inihain na kasunduan.
 
Gayunpaman, agad nagsagawa ang mapagbantay na complainant ng initial verification sa DBM. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niya na walang record ang ahensya ng officer na ganoon ang pangalan, at ang proyektong binanggit ng mga suspek ay wala sa opisyal na talaan ng ahensya. Dahil sa pagkilala sa kabigatan ng sitwasyon, mabilis na nakipagtulungan ang DBM sa NBI para mag-set up ng entrapment operation.
 
Nadakip ang mga suspek sa isang restaurant sa Mandaluyong City matapos tanggapin ang marked money na nagkakahalaga ng P500,000.00 mula sa NBI.
"Hinihikayat ko po ang taumbayan na agad maging mapanuri. Ayaw po natin ng ganitong masamang gawain. May this serve as a serious warning to criminals," sinabi ni Sec. Mina.
 
Samantala, sa isang panayam kamakailan sa programang Usapang Budget Natin, inihayag ni Attorney Jerome Bomediano, Chief ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division, na ang walong indibidwal na nagkunwaring opisyal ng DBM ay kakasuhan ng estafa sa ilalim ng Revised Penal Code 135 at Usurpation of Authority sa ilalim ng Binagong Kodigo Penal 177.
 
Bukod dito, hinihikayat ni Atty. Bomediano ang publiko na agad na ireport sakaling may mabatid na mga grupo o indibidwal na nagpapanggap na mataas na opisyal sa gobyerno.
 
Maaaring magsampa ng mga ulat o reklamo sa pamamagitan ng email address ng DBM public assistance office— This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ang hotline nitong 8657-3300 local 2524, at sa pamamagitan ng facebook page ng Usapang Budget Natin. Samantala, maaari ring direktang iulat ng publiko ang mga katulad na concerns sa NBI sa pamamagitan ng kanilang trunkline, (02) 8523-8231 hanggang 38.
###
 
 
Telephone: (+632)-8657-3300 local 2522